Έρευνες διαζυγίου: η πραγματική αλήθεια για τον σύντροφο

Έρευνες διαζυγίου: η πραγματική αλήθεια για τον σύντροφο

Οι κύριες εργασίες των Ιδιωτικών Ερευνητών της Κύπρου NIKSANA και των ιδιωτικών ερευνητών που σχετίζονται με το διαζύγιο περιλαμβάνουν τη συλλογή αποδείξεων για κατηγορίες, τη διερεύνηση εάν ο σύζυγός σας είναι από πλευράς σας από τη μέρα του γάμου, τη διάσπαση ή άλλους τύπους γάμου, και να σας βοηθήσουμε να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για το διαζύγιό σας.

Οι Ιδιωτικοί Ερευνητές μπορούν επίσης να διεξάγουν παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκτήσουν καταστροφικά στοιχεία κατά του άλλου συζύγου.

Πρόβλημα με το διαζύγιό σας;

Ο Νίκος Σάββα (Γραφείο NIKSANA Cyprus Detectives) μπορεί να σας βοηθήσει!

Συλλέγοντας αποδείξεων για κατηγορίες: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή αποδείξεων κακοποίησης, παράβλεψης ή άλλων θεμάτων που μπορεί ν’ αφορούν τη δίκη σας.

Διερευνήστε εάν ο σύζυγός σας είναι από πλευράς σας από τη μέρα του γάμου, δέχθηκε από πλευράς σχέσης:

Οι Ιδιωτικοί Ερευνητές μπορούν ν’ ασκήσουν παρακολούθηση γι’ αυτό.

Παρατηρώντας τον σύζυγό σας σε δημόσιο χώρο: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του συζύγου σας σε δημόσιους χώρους, όπως εστιατόρια, μπαρ ή πάρκα.

Λήψη φωτογραφιών ή βίντεο: Οι ιδιωτικοί ερευνητές μπορούν να λάβουν φωτογραφίες ή βίντεο της συμπεριφοράς του συζύγου σας σε δημόσιους χώρους ή άλλες τοποθεσίες.

Αναζήτηση κρατικών ή άλλων προσβάσιμων ιστότοπων για χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες: Οι ιδιωτικοί ερευνητές μπορούν να αναζητήσουν κρατικούς ή άλλους προσβάσιμους ιστότοπους για χρηματοδοτικές και άλλες πληροφορίες.

Συλλέγοντας έγγραφα που ο σύζυγός σας πέταξε ή απέβαλε αλλιώς στα σκουπίδια:

Οι ιδιωτικοί ερευνητές μπορούν να συλλέξουν έγγραφα που ο σύζυγός σας πέταξε ή απέβαλε αλλιώς στα σκουπίδια.

Τo χróvos τoυ ρέvεi; Mh xaséte xro̱nó!!

Επικoívωvήσte τov εvδoμaτoδήμo v μas γia περαιτέpω πληpoφopíe.