Έλεγχος Παραστατικών Στοιχείων.

Έλεγχος παραστατικών στοιχείων για σύντροφο ή συγκεκριμένο άτομο. Παρακολούθηση και έρευνα.

Cyprus Detectives Agenc NIKSANA are capable of performing background checks on individuals

Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και το γραφείο Cyprus Detectives Agency NIKSANA είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν έλεγχο παραστατικών στοιχείων σε ανθρώπους.

Χρησιμοποιούν πολλά διαφορετικά εργαλεία παρακολούθησης και έρευνας για να συγκεντρώσουν αποδείξεις, να βρουν αγνοούμενους, ή να συλλέξουν πληροφορίες για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι τεχνικές παρακολούθησης και συλλογής αποδείξεων περιλαμβάνουν:

ελεγχους παραστατικών στοιχείων, ανίχνευση απόπειρας απόφυγης επιβίβασης,

εύρεση μάρτυρων και δήλωσης, βίντεο παρακολούθηση, ηχητική παρακολούθηση, GPS.

Εάν επιθυμείτε ν’ απασχολήσετε ιδιωτικό ντετέκτιβ γι’ αυτό το λόγο, πρέπει ν’ γνωρίζεται ότι τo γρaφeίo Cyprus Detectives NIKSANA Agency by Nikos Savva